ResMed Europe COVID-19 leveranskontinuitet

Söker du efter ResMed-information om COVID-19? Upptäck vår regelbundet uppdaterade FAQ-sida. Om du inte hittar svaret på din fråga här, kontakta vår kundtjänst: reception@resmed.se

Hos ResMed engagerar vi oss för att leverera andningsvårdsprodukter till länder och sjukvårdssystem världen över, precis som vi gjort i flera årtionden. Nu när coronaviruset (covid-19) fortsätter sprida sig i hela världen, står vi starka bredvid vårdgivare och yrkesmänniskor som behandlar dem som behöver en mycket hög vårdnivå.

Vårt långsiktiga engagemang för att ge patienter med andningsstörningar ett bättre liv är till stor hjälp för oss i denna utmanande tid. Vi gör allt vi kan för att nå ut till våra kunder för att upplysa, engagera och utbilda om hur nödvändiga behandlingar kan ges så fort som möjligt. Vårt utbud av invasiva och noninvasiva ventilationssystem, CPAP-behandling, syrgasbehandling, masker och programvarulösningar för övervakning fortsätter vara en hjälp att ge livsviktigt andningsstöd på sjukhus och i hem.

Svar på kundfrågor om coronaviruset

Den snabbt föränderliga globala situationen som orsakas av coronavirussjukdomen (covid-19) är upphov till stor oro inom fältet för medicintekniska produkter, och även inom vår egen kundbas. Vårt huvudsakliga fokus är att säkerställa kontinuitet inom vården och att vi kan fortsätta leverera produkter för att uppfylla patienternas behov samtidigt som vi skyddar vår personal och samhället i stort.

Som ett globalt företag för ResMed en konstant dialog med myndigheter och sjukvårdssystem världen över för att förstå behoven och samarbeta som svar på krisen. Vi har implementerat åtgärder för att öka kapaciteten genom bättre tillgång till komponentleverantörer och leveranskedjor för att maximera tillverkning och leverans av produkter.

Som tillverkare av andningsenheter och -utrustning, och på bredare front som en gemenskap av vårdgivare till patienter som behöver dessa livsförändrande och ibland livräddande enheter, är det allas vårt ansvar att införa processer och policyer som gör utrustningen maximalt tillgänglig för patienter som behöver den, så snart de behöver den, var de än är och vem som än ansvarar för deras vård.

I ett försök att göra vår del för att säkra adekvata leveranser av våra produkter till patienter i hela Europa, kommer vi tills vidare att övervaka alla beställningar som görs från oss och förbehåller oss rätten att leverera de beställda kvantiteterna etappvis i ett försök att bibehålla vårdkontinuiteten i hela regionen.

Om du har några frågor eller särskilda förfrågningar ber vi dig kontakta din lokala ResMed-representant.

Vi arbetar med att granska och prioritera beställningar. Vi måste överväga att använda oss av delvisa och/eller progressiva leveranser av dina beställningar för att säkerställa kontinuerliga leveranser för så många kunder som möjligt. Vårt främsta mål är att garantera maximal kontinuitet för vården på nationell och global nivå.

För att underlätta bästa möjliga tillgänglighet av våra produkter, är det viktigt att ha en tidig indikation på att större mängder behövs under de närmaste veckorna för att hantera vår tillverkningskapacitet. Vårt mål är att bibehålla vårdkontinuiteten i alla länder, så vi övervakar och prioriterar alla beställningar som görs. Vi kan vi komma att behöva delleverera beställningar på efterfrågade kvantiteter vid behov.

I så fall ber vi dig kontakta din lokala ResMed-representant så att de kan centralisera era olika behov.

Alla beställningar av ventilatorer övervakas för närvarande så att vi kan fördela dem över den europeiska regionen. Till följd av det har vi implementerat en tilldelningsprocess som utförs två gånger i veckan. Din beställning kan delas upp i flera leveranser som kan levereras i etapper under en tidsperiod. För att få en rättvis fördelningsprocess fördelas leveransvolymerna mycket sent i processen för leverans samma eller nästa dag. Vi har mycket hög efterfrågan för tillfället.

För att säkerställa en effektiv process kan vi inte ge några förhandsaviseringar om leveranser. Alla beställningar finns dock i vårt system och utförs så snart som artiklarna finns tillgängliga. Vi gör allt vi kan för att leverera så många beställningar som möjligt varje dag.

För kunder som för närvarande får beställningsbekräftelser:

Alla beställningar av ventilatorer och tillbehör övervakas för närvarande så att vi kan fördela dem över den europeiska regionen. För att upprätthålla detta visas alla ventilatorer som restnoteringar på din beställningsbekräftelse. För att få ett rättvist fördelningssystem fördelas leveransvolymerna mycket sent i processen för leverans samma eller nästa dag.

För att säkerställa en effektiv process kan vi inte skicka några förhandsaviseringar om leveranser. Om du har tagit emot en delleverans och vill bekräfta antalet utestående artiklar i en beställning, ber vi dig kontakta vårt kundtjänstteam. Alla utestående beställningar eller delbeställningar sparas i vårt system och granskas under nästa tilldelningsprocess två gånger i veckan.

För andra produkter än ventilatorer visas restnoteringar på beställningsbekräftelsen som vanligt. ResMed uppfyller alla restbeställningar så snart produkterna blir tillgängliga och våra lager i Europa arbetar intensivt varje dag för att utföra beställningar. Vi är medvetna om att det för vissa länder förekommer uppehåll i transporterna på grund av stockningar vid gränsen. Du kan vara säker på att vi arbetar outtröttligt för att hålla leveranserna igång.

Alla beställningar finns i vårt system och tas om hand så snart som möjligt.

För kunder som för närvarande får beställningsbekräftelser:

Alla beställningar av ventilatorer och tillbehör övervakas för närvarande så att vi kan fördela dem över den europeiska regionen. För att få ett rättvist fördelningssystem fördelas leveransvolymerna mycket sent i processen för leverans samma eller nästa dag.

För att säkerställa en effektiv process kan vi inte skicka några aviseringar om restnoteringar eller förhandsaviseringar om leveranser. Om du har tagit emot en delleverans och vill bekräfta antalet utestående artiklar i en beställning, ber vi dig kontakta vårt kundtjänstteam. Alla utestående beställningar eller delbeställningar sparas i vårt system och granskas under nästa tilldelningsprocess två gånger i veckan.

För andra produkter än ventilatorer utförs restbeställningarna så snart som varorna är tillgängliga. Även här gäller att för att säkerställa en effektiv process kan vi inte skicka några aviseringar om restnoteringar eller förhandsaviseringar om leveranser.

ResMed uppfyller alla restbeställningar så snart produkterna blir tillgängliga. Våra lager i Europa arbetar intensivt varje dag för att utföra beställningar. Vi är medvetna om att det för vissa länder förekommer uppehåll i transporterna på grund av stockningar vid gränsen. Du kan vara säker på att vi arbetar outtröttligt för att hålla leveranserna igång.

Alla beställningar finns i vårt system och tas om hand så snart som möjligt.

Alla ResMed-ventilatorer tillverkas och monteras i Sydney, Australien och är säkra att använda.

Ni är alla medvetna om hur covid-19-epidemin påverkar företagen i Europa. Tisdagen den 16 mars meddelade den franska regeringen en 15 dagar lång partiell nedstängning.
Som ett led i den gemensamma ansträngningen för att bekämpa covid-19-epidemin, och i enlighet med de tvingande åtgärder som regeringen har vidtagit, kommer produktionsanläggningen för Narval-antiapnéskenor (baserad i St Priest i Frankrike) att stängas ned från och med kvällen den 20 mars och tills vidare.

Om du har skickat oss fysiska avtryck före detta datum kommer de att gjutas i tur och ordning för att tillverkas så snart som verksamheten återupptas.
Vi försäkrar att de beställningar som inte har kunnat levereras före detta datum kommer att skickas till dig som prioriterade ärenden snarast efter att vi öppnar igen.
Trots det tillfälliga tillverkningsstoppet arbetar vi intensivt för att hjälpa dig under den här komplexa perioden. En av våra åtgärder är att vi låter alla ResMed-medarbetare som kan fortsätta att arbeta på distans.

Om du är påverkad av en eftersläpning av beställningar som ett resultat av det här stängningsbeslutet kommer vi att kontakta dig inom de närmaste dagarna för att lämna ytterligare information.

Detaljerade anvisningar finns tillgängliga på produktsidor och supportsidor på www.resmed.com. Det finns flera officiella guider för ResMed-produkter, inklusive guider för konfiguration av våra ventilatorer. Kliniska guider kommer att göras tillgängliga på begäran.

Ytterligare information finns på vår kostnadsfria utbildningsplattform ResMed Academy Online. Här kan du få tillgång till en mängd utbildningsresurser, utbildningsaktiviteter och expertis – allt utformat för att bidra till att förbättra patientresultaten.

Om du inte redan har ett konto kan du anmäla dig till ResMed Academy Online, helt utan kostnad. Registreringsprocessen är enkel och bör inte ta mer än några minuter.

ResMed kommer snart att publicera fler utbildningsresurser på webinar.resmed.eu-webbplatsen, så gå snart in igen för att se om det finns mer information.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din lokala ResMed-representant.

Vi förstår att många av er har frågor kring beställningar, tillgång och leverans mot bakgrund av coronaviruspandemin, och vi kommer därför regelbundet att uppdatera informationen till våra kunder runt om i världen. För att säkerställa att vår kommunikation når användarna så snart som möjligt har vi skapat en särskild sida med frågor och svar om covid-19. Den kommer att uppdateras så snart vi får tillgång till ny information.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din lokala ResMed-representant.

I ett försök att maximera vår leveranskapacitet och minimera våra ledtider minskar vi för närvarande komplexiteten i vårt produktutbud. Vi strävar efter att få ert samtycke på eventuella ändringar i er beställning innan ordern skickas. Om du har ytterligare frågor om din specifika beställning, kontakta ResMed kundtjänst.

I ett försök att maximera vår leveranskapacitet och minimera våra ledtider minskar vi för närvarande komplexiteten i vårt produktutbud. Vi strävar efter att få ert samtycke på eventuella ändringar i er beställning innan ordern skickas. Om du har ytterligare frågor om din specifika beställning, kontakta ResMed kundtjänst.